Kraći historijat i djelatnost škole

 

            Medicinska škola u Zenici osnovana je 1959. godine i u njoj su obrazovani učenici različitih stručnih zvanja od kojih posebno treba istaći stručno zvanje medicinska sestra- tehničar koje konstantno postoji u ovoj školi.

Primarni obrazovno-odgojni ciljevi ove škole su regulisani važećim Nastavnim planom i programom uz poštivanje Zakona o srednjoj školi, Pedagoških standarda i Uputstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Za realizaciju Nastavnog plana i programa Medicinske škole sa svim njegovim specifičnostima, pored redovno uposlenih, koji realiziraju Nastavni plan i program iz općeobrazovnih predmeta, osiguran je stručni kadar za stručne predmete medicinske struke i praktične nastave. To omogućava da učenici dobiju kvalitetno obrazovanje i odgoj kao budući medicinski radnici.

Kvalitet i efektnost odgojno-obrazovnog rada se posebno ogleda u realizaciji sati iz praktične nastave za sva stručna zvanja na kojoj se učenici direktno upoznaju sa svojim budućim zanimanjem i svim prednostima i nedostacima tih zanimanja.

S obzirom da Nastavni plan i program predviđa veliki broj nastavnih sati iz praktične nastave, za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar, ista će biti realizirana:

-  za prve i druge razrede u školskim kabinetima koji su dobro opremljeni nastavnim učilima,

- za treće i četvrte razrede u sljedećim ustanovama: Kantonalnoj bolnici Zenica po svim njenim odjelima, JU „Dom zdravlja“ Zenica – ambulante porodične medicine, centar polivalentne-patronažne službe, JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica,  JU „Obdanište“, PPU „Bambi“, HO „Ruhama“.

Za stručno zvanje zubni tehničar, za sve razrede, praktična nastava će se realizirati u školskim kabinetima koji su namjenski opremljeni za ovo stručno zvanje.

            Praktičnu nastavu za sva stručna zvanja izvodi verificiran i stručan kadar.

 

            U školskoj 2017/18. godini prema prijedlogu Nastavničkog vijeća, a odlukom Školskog odbora u Medicinskoj školi u Zenici će se izvršiti prijem 70 polaznika za vanredno obrazovanje u stručnom zvanju medicinska sestra-tehničar a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima i aktuelnom Nastavnom planu i programu iz 2002. godine.

 

U školi se odvija odgojno-obrazovni proces s ciljem da učenici budu osposobljeni za odabrano stručno zvanje i izvrši njihova priprema za nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama.

 

        Opći podaci o školi i učenicima

 

1.      Opći podaci o školi

 

Odlukom Općinskog vijeća o organiziranju Medicinske škole u Zenici br. 01-203-53/98 od 14.04.1998. godine škola nosi ime JU Medicinska škola u Zenici i kao takva je pravni nasljednik Mješovite srednje medicinske škole, a prije toga Medicinske škole "Desanka Todić" u Zenici.

Osnivač škole je Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

Škola je javna ustanova u državnoj svojini sa svojstvom pravnog lica.

 

Naziv škole:

JU MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA

Adresa:

CRKVICE BB 72000 ZENICA

Akt o osnivanju:

Vl.br.767/1-59 od 13.05.1959. godine

Akt o upisu u sudski registar:

043-0-Reg-10-001217 od 30.07.2010.g.

Akt o upisu u registar Ministarstva:

Broj 21./VIII na str. 41. i 42. Sl.novine ZDK br. 1/17 od 01.02.2017.

Direktor:

Hamdija Čabaravdić, prof.

Telefon:

46 03 78

Prvi pomoćnik: (100% radno vrijeme):

Selvir Hadrović, prof.

Telefon:

46 03 76

Drugi pomoćnik: (50% radno vrijeme):

Lejla Begagić, dipl.med.sestra

Telefon:

46 03 76

Sekretar:

Aida Šehović

Telefon:

46 03 77

Pedagog:

Azema Imamović, spec.tra.psi.

Telefon:

46 03 75

Administrativno –računovodstveni poslovi

Sabina Telalović, dipl.ecc

Telefon:

46 03 74

Fax:

+387 32 46 03 78

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web:

www.medicinska-skola.com

Broj učenika:

713

Broj odjeljenja:

27

Ukupan broj osoblja:

6 spoljnih saradnika, 54 redovnih i 12,71 ostalog osoblja = 72,71

Broj nastavnog osoblja:

 

Broj nenastavnog osoblja:

 

 

JU Medicinska škola Zenica je po vrsti tehnička i srodna škola. U njoj se obrazuju učenici u 27 odjeljenja za slijedeća stručna zvanja:

-          medicinska sestra-tehničar:

a) prvi razred – 6 odjeljenja,

b) drugi razred – 6 odjeljenja,

c) treći razred – 6  odjeljenja

d) četvrti razred – 5 odjeljenja,

 

 

-          zubni tehničar u svakom razredu po jedno odjeljenje – 4 odjeljenja,

 

 

Školski prostor i namještaj

                 

Medicinska škola u Zenici posjeduje vlastiti otvoreni i zatvoreni prostor, kako je opisano u tabeli ispod. Stanja u kojima se nalaze ti prostori sežu od potpuno uređenih prostorija, što je isključivo slučaj sa vlastitim zatvorenim prostorom, učionicama, kabinetima, laboratorijem, radionicom, salom, koji su potpuno funkcionalni, pa do onog prostora koji je neuređen i djelimično u upotrebi (vanjski otvoreni košarkaški tereni). O bezbijednosnoj situaciji u školi su detaljno upoznati PU „Crkvice“, te kroz prijedloge za kapitalna ulaganja u Medicinsku školu u smislu uređenja vanjskih otvorenih košarkaških terena, i nadležno Ministarstvo. 

             U pogledu zastupljenosti kabinetske nastave, Medicinska škola se može pohvaliti sa 7 dobro opremljenih kabineta u kojima učenici škole na najadekvatniji način stiču saznanja predviđena Nastavnim planom i programom za predmete čija se nastava realizira u kabinetima (Zdravstvena njega, Laboratorijska zubna protetika, Informatika, Hemija, Fizika, Mikrobiologija).

Red.

broj

PROSTOR

BROJ

PROSTORIJA

POVRŠINA

u m2

NAPOMENA

(izraziti funkcionalnost)

I

VLASTITI ZATVORENI

PROSTOR

61

3421

 

 

 

1.

učionice

13

762,6

U upotrebi

2.

kabineti

7

382,8

U upotrebi

3.

laboratorij

1

60

U upotrebi

4.

radionice

1

35

U upotrebi

5.

sale za tjelesni odgoj

1

693

U upotrebi

6.

biblioteka

1

53

U upotrebi

7.

čitaonica

1

30

U upotrebi

8.

ostali zatvoreni prostor

36

1259,6

U upotrebi

II

VLASTITI OTVORENI

PROSTOR

 

 

 

 

 

 

1.

sportska igrališta

1

80

Devastirano

2.

dvorište

1

600

U upotrebi

3.

školski vrt

/

/

U upotrebi

4.

ostali otvoreni prostori

1

680

Djelimično u upotrebi

III

KORIŠTENI PROSTOR U TUĐEM VLASNIŠTVU

1.

/

/

/

/

IV

IZNAJMLJENI  VLASTITI  PROSTOR DRUGOM KORISNIKU

1.

Đačka kuhinja

1

40

Sur „Može i bez kavijara“, vl. Halilbašić Ermin

Broj učenika po zvanju/zanimanju/izbornom području

Tabela 10

 

R. br.

ZVANJE/ZANIMANJE/

IZBORNO PODRUČJE

BROJ UČENIKA

BROJ ODJELJENJA

I

II

III

IV

SVEGA

I

II

III

IV

SVEGA

1.

Medicinska sestra-tehničar

132

157

177

138

604

6

6

6

5

23

2.

Zubni tehničar

28

28

25

28

109

1

1

1

1

4

 

Ukupno:

160

185

202

166

713

7

7

7

6

27

Sva navedena stručna zvanja pripadaju tehničkim i stručnim školama tipa medicinske škole.

 

Planiranje odgojno - obrazovnog rada

            1. Planiranje i programiranje nastave

            Primarni obrazovno-odgojni ciljevi ove škole su regulisani važećim Nastavnim planom i programom uz poštivanje Zakona o srednjoj školi, Pedagoških standarda i Uputstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Za realizaciju Nastavnog plana i programa Medicinske škole sa svim njegovim specifičnostima, pored redovno uposlenih, koji realiziraju Nastavni plan i program iz općeobrazovnih predmeta, osiguran je stručni kadar za stručne predmete medicinske struke i praktične nastave. To omogućava da učenici dobiju kvalitetno obrazovanje i odgoj kao budući medicinski radnici.

Kvalitet i efektnost odgojno-obrazovnog rada se posebno ogleda u realizaciji sati iz praktične nastave za sva stručna zvanja na kojoj se učenici direktno upoznaju sa svojim budućim zanimanjem i svim prednostima i nedostacima tih zanimanja.

S obzirom da Nastavni plan i program predviđa veliki broj nastavnih sati iz praktične nastave, za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar, ista će biti realizirana:

-  za prve i druge razrede u školskim kabinetima koji su dobro opremljeni nastavnim učilima,

- za treće i četvrte razrede u sljedećim ustanovama: Kantonalnoj bolnici Zenica po svim njenim odjelima, JU „Dom zdravlja“ Zenica – ambulante porodične medicine, centar polivalentne-patronažne službe, JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica,  JU „Obdanište“, PPU „Bambi“, HO „Ruhama“.

Za stručno zvanje zubni tehničar, za sve razrede, praktična nastava će se realizirati u školskim kabinetima koji su namjenski opremljeni za ovo stručno zvanje.

Za stručno zvanje farmaceutski tehničar za treći i četvrti razred – u Galenskom laboratoriju.

            Praktičnu nastavu za sva stručna zvanja izvodi verificiran i stručan kadar.

U školi se odvija odgojno-obrazovni proces s ciljem da učenici budu osposobljeni za odabrano stručno zvanje i izvrši njihova priprema za nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama.

     

2. Planiranje inovacija/projekata

            INOVACIJA I

Naziv inovacije: Interaktivno učenje– inovativni način rada u nastavi

Interaktivna nastava se zasniva na interpersonalnom kooperativnom odnosu učenika na času. Njome se prevazilaze mnoge slabosti tradicionalne nastave.  Inovacija promovira rad aktivne škole, ciljeve aktivne škole, formiranje grupa, konstituiranje grupa, valorizaciju rada učenika u grupi i daje praktični primjer organizacije časa primjenom ove nastave.

Konstituiranje grupe

- Podjeliti razred u grupe,

- Podjeliti uloge u grupama,

- Ostvariti interakciju među članovima u svakoj grupi,

- Odabrati i primjeniti adekvatnu tehniku za ostvarivanje povjerenja i saradnje u grupi,

- Analizirati funkcioniranje grupe.

 

Formiranje grupa i parova u razredu je veoma bitno, kako bi se stvorila i ostvarila optimalna pretpostavka za interaktivno učenje u školi.

Faze kroz koje svaka grupa mora proći:

1. Formiranje: Interakcije su površne, članovi se međusobno upoznaju, tražeći sličnosti da se približe.

2. Grmljavina – usaglašavanje (Storming): Faza konflikta i konfrontacije. Pojedinci nastoje da pokažu svoju individualnost,učvrste svoj status u grupi i utiču na grupne odluke. Učenici moraju  da nauče da svoje mišljenje iznesu jasno i da pažljivo saslušaju ostale.

3. Normiranje: Kada učenici razriješe konflikte i razviju smisao za istinu, oni su zreli za učenje drugog. Sada shvataju grupne ciljeve, norme i načine njihovog uspostavljanja i one koje definiše nastavnik.

4. Ostvarivanje: Visoka je produktivnost. Članovi se fokusiraju na svoje ciljeve i grupne dužnosti.

5. Završavanje: Ova faza je kratka. Zaključivanje o kompletiranju grupnih zadataka, o dobiti učenika pri radu u zajedničkom učenju.

 

Nosioci aktivnosti: Pedagog, nastavnici i učenici

Vrijeme realizacije: mart, april 2018. godine.

 

INOVACIJA II

Naziv inovacije: Profesionalna orijentacija A

Pod ovim podrazumijevamo profesionalnu orijentaciju učenika četvrtog razreda Medicinske škole, odnosno, organiziranje prezentacija pojedinih fakulteta kako iz Zenice tako i onih van našeg grada koji izraze želju da prezentiraju informacije o svojim fakultetima. Ovdje se prvenstveno misli na one fakultete koji su vezani za medicinsku struku.

Segment u kom će se realizirati: učenici četvrtih razreda[1]

Nosioci aktivnosti:

 • uprava škole,
 • pedagoška služba,
 • Vijeće učenika i
 • Vanjski saradnici koji izraze želju da prezentiraju informacije o završenom fakultetu

Vrijeme realizacije: februar, mart, april – prema planu koji će biti dogovoren sa fakultetima i vanjskim saradnicima.

Zadaci:

Uprava škole će:

 • Anketiranje učenika i njihovo profesionalno informiranje
 • Obavijestiti zainteresirane fakultete o namjeri da se vrši prezentacija informacija o pojedinim fakultetima

·         ponuditi prostor i osigurati prisustvo učenika.,

·         u slučaju da se predstavnici fakulteta ne odazovu istom pozivu, angažirati vanjske saradnike ili asocijaciju studenata da obave prezentaciju,

·         profesori bosanskog jezika trebaju uraditi pismenu vježbu na temu „Moji planovi po završetku srednje škole“

·         osiguravanje uslova da učenici četvrtog razreda posjete Dane otvorenih vrata univerziteta u Zenici, a po mogućnosti u Sarajevu i Tuzli.

 

Profesionalna orijentacija B – Dan otvorenih vrata Medicinske škole

Nosioci aktivnosti – uprava škole, pedagoška služba škole, predavači praktične nastave i odabrani učenici

Vrijeme realizacije: 16.03.2018.. od 09-11,00 sati

Način realizacije:

Zadaci uprave:

-          obavijestiti osnovne škole Općine Zenica o datumu i vremenu održavanja dana otvorenih vrata

-          pripremiti promotivni materijal za učenike koji će posjetiti našu školu

-          obezbijediti prostorije za održavanje prezentacije o školi

-          obezbijediti raspored obilaska kabineta i koordinacija sa predavačima praktične nastave

Zadaci pedagoške službe:

-          održati prezentaciju za učenike osnovnih škola

-          koordinirati rad odabranih učenika za prezentaciju o školi i vođenje grupa po kabinetima

-          podjela promotivnog materijala za učenike i pedagoge škola

Zadaci predavača praktične nastave:

-          dočekati grupe u kabinetima

-          izvršiti kratku prezentaciju rada u određenom kabinetu

Zadaci učenika naše škole:

-          na dostojan način toku obilaska pokazati kakav učenik naše škole treba biti

-          pomoći u prezentaciji škole

-          voditi grupe po planu u obilazak kabineta.

 

Inovacija III

 Naziv inovacije: Obilježavanje datuma vezanih za medicinsku struku

Segment u kom će se realizirati: odjeljenska zajednica,

Nosioci aktivnosti:

 • Razrednici i nastavnici praktične nastave,
 • Predsjednici odjeljenja
 • Učenici

Vrijeme realizacije: u sedmici u kojoj se nalazi značajni datum.

 

Mogućnosti obilježavanja:

 • Portfolio
 • Radionice koje će izvoditi učenici sa svojim kolegama,
 • Prikazivanje prigodnih filmova za pojedine datume,
 • Predavanja eminentnih stručnjaka iz različitih medicinskih oblasti.

 

Datumi koji će biti obilježeni:

 • Dan borbe protiv dijabetesa,
 • 1. decembar – Dan borbe protiv AIDS-a,
 • Dan borbe protiv svih vidova ovisnosti,
 • 22.3. Međunarodni dan voda,
 • 24.3. Dan borbe protiv tuberkuloze,
 • 7.4. Međunarodni dan zdravlja.

 [1] Uporedo bi se vršila postepena profesionalna orijentacija za učenike trećeg razreda tako što bi se u ovom razredu obradile teme «Problem zapošljavanja mladih» i «Visokoškolske i više škole»

 

Planovi rada

 

1. Rad Nastavničkog  vijeća

 

Ovim Godišnjim planom i programom utvrđuje se sadržaj rada Nastavničkog vijeća Medicinske škole kao što slijedi u tabeli:

 

R.br.

SADRŽAJ RADA

VRIJEME REALIZACIJE

1.

Usvajanje prijedloga GPP

Septembar

2.

Razmatranje prijedloga stručnog usavršavanja

Septembar

3.

Utvrđivanje datuma javnih nastupa

Septembar-decembar

4.

Tekuća problematika

Oktobar

5.

Praćenje rada nastavnika, stručnih suradnika i suradnika

Novembar

6.

Usvajanje tema za maturski rad

Decembar

7.

Analiza uspjeha u učenju i vladanju

Novembar, januar, maj, juni, august

8.

Planiranje maturske ekskurzije za učenike

Januar

9.

Razmatranje realizacije fonda sati

Januar, juni

10.

Izricanje odgojno-disciplinskih mjera

Septembar-juni

11.

Izricanje pohvala i nagrada učenicima

Septembar-juni

12.

Praćenje rada sa pripravnicima

Oktobar-maj

13.

Suradnja sa Vijećem učenika i Vijećem roditelja

Oktobar-maj

14.

Planiranje učešća na Susretima medicinskih škola

April

15.

Planiranje obilježavanja Dana škole

Mart, april, maj

16.

Planiranje maturskog ispita

April

17.

Planiranje svečane dodjele diploma

Juni

18.

Stručno usavršavanje

Septembar-juni

19.

Analiza oglednih sati

Oktobar-maj

20.

Planiranje stručnih ekskurzija za učenike pojedinih razreda

Oktobar-maj

 

             

2. Rad razrednih vijeća

Planirano je da se održe pet sjednice razrednih vijeća (septembar, januar, maj, juni i august) sa slijedećim dnevnim redom:                                                                                                                         

R.br.

SADRŽAJ RADA

VRIJEME REALIZACIJE

1.

Uspjeh učenika na pojedinim klasifikacijama

Januar, juni

2.

Realizacija fonda nastavnih sati

Januar, maj, juni

3.

Izricanje odgojno-disciplinskih mjera

Septembar, juni

4.

Prijedlozi za poboljšanje uspjeha u odgojno-obrazovnom radu

Maj, august

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U slučaju potrebe održavat će se i više sjednica razrednih vijeća po procjenama razrednika/ca pojedinih odjeljenja.

 

             3. Rad stručnih aktiva

Od ove školske godine planirano je da bude organizirano nekoliko stručnih aktiva i to:

-          Aktiv jezičkog područja uključujući i profesora Latinskog jezika,

-          Aktiv prirodnih nauka,

-          Aktiv tjelesnog i zdravstvenog odgoja,

-          Aktiv društvenog područja,

-          Aktiv Zdravstvene njege,

-          Aktiv zubotehničara i stomatologa.

Svaki stručni aktiv održavat će svoje sastanke zadnjeg četvrtka u mjesecu za naredni mjesec. Obavezno je održati 10 sastanaka aktiva na kojima će realizirati programa rada svakog aktiva pojedinačno.

Program rada stručnih aktiva je sljedeći:

-          analiza godišnjih i mjesečnih planova,

-          zajedničko planiranje rada školskih zadaća, 

-          korištenje udžbenika i literature,

-          realizacija i analiza stručnog usavršavanja,

-          plan realizacije školskih, međuškolskih i ostalih takmičenja,

-          priprema učenika za takmičenja i javne manifestacije.

 

             4. Rad razrednika

-          realizira teme dobivene od pedagoške službe škole,

-          vodi razrednu dokumentaciju,

-          surađuje sa roditeljima,

-          priprema realizaciju školskih izleta, ekskurzije za maturante,

-          ogledni sati,

-          poslovi koji se odnose na suradnju učenika i razrednika kao i ostalih organa škole.

  

5. Rad direktora, pomoćnika direktora, pedagoga i bibliotekara

 Okvirni godišnji plan rada direktora i pomoćnika direktora Medicinske škole

-          Planiranje rada:

- Organizacija odgojno-obrazovnog rada (redovna nastava, praktična nastava i vannastavnih aktivnosti),

- Planiranje i organizacija sjednica stručnih organa i organa upravljanja,

- Planiranje i organizacija održavanja školskog prostora,

- Planiranje i organizacija manifestacija u školi,

- Planiranje i organizacija maturskog, popravnog i dopunskog ispita za učenike,

- Planiranje i organizacija stručnog, individualnog i kolektivnog, usavršavanja uposlenika,

- Planiranje i organizacija takmičenja, izleta, stručnih ekskurzija i maturske ekskurzije za učenike i uposlenike škole,

- Planiranje i organizacija saradnje sa Ministarstvom obrazovanja, prosvjetno-pedagoškim institucijama,

- Planiranje i raspodjela školskog budžeta,

-          Planiranje rada sa nadarenim učenicima i učenicima koji imaju problema u učenju i vladanju.

-          Praćenje i realizacija planiranog rada:

a)      Praćenje i realizacija saradnje sa Ministarstvom i Pedagoškim zavodom,

b)      Praćenje i realizacija Godišnjeg programa rada škole,

c)      Praćenje i realizacija stručnog usavršavanja,

d)      Planiranje, organizacija i kontrola poslova na osiguranju nesmetanog odvijanja nastave u toku školske godine,

e)      U suradnji sa pedagogom škole praćenje frekvencije ocjenjivanja i distribucije ocjena

f)       Praćenje i realizacija potrošnje školskog budžeta.

-          Ostali poslovi: Tekući poslovi planirani operativnim mjesečnim planom, organizacija i kontrola poslova na osiguranju nesmetanog odvijanja rada škole.

-          Plan rada sa učenicima koji imaju problema u učenju:

      Ovaj plan će se ostvarivati u suradnji sa razrednicima i školskim pedagogom i on 

      podrazumijeva sljedeće:

 • Rad na prevenciji maloljetničke delinkvencije,
 • Rad sa učenicima koji imaju vladanje niže od dobrog,
 • Rad sa učenicima koji imaju asocijalno ponašanje,
 • Rad sa učenicima koji remete odgojno-obrazovni proces.

Okvirni godišnji plan rada pedagoga škole:

-          planiranje i dokumentovanje,

-          praćenje i analiza odgojno-obrazovnog rada i vannastavnih aktivnosti,

-          analitičko-istraživački rad u školi,

-          savjetodavni rad s učenicima,

-          rad s nastavnicima,

-          partnerstvo s porodicom i suradnja s institucijama,

-          rad s učeničkim organizacijama,

-          suradnja sa osnovnim školama – profesionalna orijentacija učenika osnovnih škola,

-          upis učenika i formiranje odjeljenja prvog razreda,

-          profesionalna orijentacija,

-          rad na inovacijama,

-          profesionalni razvoj,

-          rad na projektima,

-          stručno usavršavanje i priprema za rad.

 

Okvirni godišnji plan rada bibliotekara:

-          sređivanje fonda biblioteke,

-          vođenje evidencije o posuđenima knjigama ,

-          vođenje školske čitaonice,

-          informiranje učenika i uposlenika o novostima u biblioteci,

-          suradnja sa učenicima,

-          primanje i izdavanje školskih udžbenika.

 

 Rad Vijeća učenika

 

Prema Pravilima škole konstituira se Vijeće učenika. Zadaci Vijeća učenika su regulisani Statutom i Poslovnikom o radu Vijeća učenika.

Vijeće učenika će se baviti sljedećom problematikom:

- prijedlozi dežurstva učenika,

- saradnja sa organima upravljanja i rukovođenja,

- predlaganje mjera za aktivno učešće u kulturnom i javnom radu škole,

- priprema godišnjaka «Moja generacija»,

- i poslovi predviđeni Statutom Vijeća učenika.

Rad Vijeća učenika koordinira Imamović Azema, specijalista traumatske psihologije (pedagog škole), u skladu sa opisom tog dijela njenih poslova.

 

Rad Vijeća roditelja

 

Rad Vijeća roditelja definiran je Pravilnikom o radu vijeća roditelja koje je odobrilo Ministarstvo za obrazovanje. Nastavničko vijeće je donijelo odluku da se za koordinatora rada između Vijeća roditelja i Nastavničkog vijeća postavi Hadrović Selvir, pomoćnik direktora.

 

        Aspekt “Kultura zaštite”

 

Škola nastoji da kod učenika razvije želju za spoznajom i sposobnosti koje će im omogućiti lakše snalaženje u različitim životnim prilikama. Kroz rad u sekcijama posebno ćemo se bazirati na:

·         jačanje saobraćajne kulture i sigurnosti u saobraćaju,

·         ekološka sekcija će raditi na realizaciji tema o zaštiti od zagađivanja životnog prostora, jačanju ekološke kulture i čuvanju prirodnih resursa,

·         sekcija kultura religija će realizirati teme o različitim religijskim sistemima i religijama

·         za uposlenike organizirati testiranje koje je neophodno izvršiti po Zakonu o zaštitit od požara i zaštita od elementarnih nepogoda (požar, poplava, zemljotres, eksplozivna sredstva), sistem obavještavanja i sklanjanja,

·         uz suglasnost nadležnih institucija planirana je organizacija predavanja za učenike naše škole koja se tiču zdravstvene kulture i zdravog načina života.

 

           Aktivnosti na prevenciji maloljetničke delinkvencije

Ove aktivnosti na prevenciji maloljetničke delinkvencije su prihvaćene na sjednici Nastavničkog vijeća od 04.09.2009. godine a planiraju se i za školsku 2017/18.godinu. Što se tiče Medicinske škole Zenica, nisu uočeni simptomi maloljetničke delinkvencije u velikom obimu. Na osnovu analiza o ponašanju učenika u toku njihovog boravka u školi obavljenih u prošloj školskoj godini, a koje su prezentirane na razrednim vijećima pojedinih razreda, vidljivo je da maloljetnička delinkvencija nije našla pogodno tlo u školi, već da se ona manifestira kada učenici provode slobodno vrijeme zbog pauza u toku nastave i poslije nastave. U cilju smanjenja maloljetničke delinkvencije u vrijeme kada su pauze, napravljen je novi raspored sati tako da učenici imaju veoma mali procenat pauza, a koje se nisu mogle izbjeći (kombinacije odjeljenja na izbornom području). Svi pokazatelji ukazuju na to da su smanjena vladanja u ovoj školi u 95% slučajeva zbog izostajanja sa nastave (kašnjenje ili izbjegavanje 1 ili 2 sata), a ostali slučajevi su oni koje tretiraju Pravila škole.

Prošlogodišnji rad na prevenciji maloljetničke delinkvencije je imao za rezultat:

·         smanjenje broja izostanaka u odnosu na prethodnu školsku godinu,

·         smanjenje izrečenih odgojno-disciplinskih mjera za nasilno ponašanje u bilo kom vidu,

·         škola kao instuticija je postala bezbjednija za boravak učenika,

·         saradnja sa Policijskom upravom Crkvice bila je na zavidnom nivou tako da je i okolina škola bila bezbjednija u odnosu na predhodnu godinu.

·         Da bi se održalo i popravilo ovo stanje, Nastavničko vijeće je zauzelo stav da za prevenciju maloljetničke delinkvencije uradi sljedeće:

 

 

U ovoj školskoj godini će biti nastavljene aktivnosti na prevenciji maloljetničke delikvencije:

-          Na času odjeljenske zajednice razrednici trebaju upoznati učenike s Kućnim redom i Pravilnikom škole i naglasiti da će se oni provoditi u djelo.

-          Održavanje  suradnje škole sa Policijskom stanicom Crkvice i pružanje njihove pomoći u sprječavanju maloljetnika da čine izgrede naročito u večernjim satima,

-          Pedagog će u suradnji sa Medicom osposobiti  nove PEER edukatore koji će održati radionice u odjeljenjima prvog razreda na temu «Nasilje» i «Komunikacija»,

-          Škola kao institucija  će razviti bolju suradnja s Centrom za socijalni rad, jer je pedagoška služba uočila nekoliko težih socijalnih slučajeva,

-          U prvoj i drugoj smjeni dežurstvo nastavnika mora biti permanentno i dužnosti dežurnog nastavnika se moraju ispunjavati u potpunosti.

-          Aktivirati učeničke sekcije i Vijeće učenika će obraditi teme maloljetničke delikvencije i uraditi panoe za školu:

a)      nepoželjni oblici ponašanja mladih,

b)      maloljetnička delikvencija,

c)      komunikacija,

d)      nasilje,

e)      trgovina ženama,

f)       konflikt,

g)      emocije i kontrola emocija.

 

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com