Kraći historijat i djelatnost škole

 

            Medicinska škola u Zenici osnovana je 1959. godine i u njoj su obrazovani učenici različitih stručnih zvanja od kojih posebno treba istaći stručno zvanje medicinska sestra- tehničar koje konstantno postoji u ovoj školi.

Primarni obrazovno-odgojni ciljevi ove škole su regulisani važećim Nastavnim planom i programom uz poštivanje Zakona o srednjoj školi, Pedagoških standarda i Uputstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Za realizaciju Nastavnog plana i programa Medicinske škole sa svim njegovim specifičnostima, pored redovno uposlenih, koji realiziraju Nastavni plan i program iz općeobrazovnih predmeta, osiguran je stručni kadar za stručne predmete medicinske struke i praktične nastave. To omogućava da učenici dobiju kvalitetno obrazovanje i odgoj kao budući medicinski radnici.

Kvalitet i efektnost odgojno-obrazovnog rada se posebno ogleda u realizaciji sati iz praktične nastave za sva stručna zvanja na kojoj se učenici direktno upoznaju sa svojim budućim zanimanjem i svim prednostima i nedostacima tih zanimanja.

S obzirom da Nastavni plan i program predviđa veliki broj nastavnih sati iz praktične nastave, za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar, ista će biti realizirana:

-  za prve i druge razrede u školskim kabinetima koji su dobro opremljeni nastavnim učilima,

- za treće i četvrte razrede u sljedećim ustanovama: Kantonalnoj bolnici Zenica po svim njenim odjelima, JU „Dom zdravlja“ Zenica – ambulante porodične medicine, centar polivalentne-patronažne službe, JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica,  JU „Obdanište“, PPU „Bambi“, HO „Ruhama“.

Za stručno zvanje zubni tehničar, za sve razrede, praktična nastava će se realizirati u školskim kabinetima koji su namjenski opremljeni za ovo stručno zvanje.

            Praktičnu nastavu za sva stručna zvanja izvodi verificiran i stručan kadar.

U školi se odvija odgojno-obrazovni proces s ciljem da učenici budu osposobljeni za odabrano stručno zvanje i izvrši njihova priprema za nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama.

 

        Opći podaci o školi i učenicima

 

1.      Opći podaci o školi

 

Odlukom Općinskog vijeća o organiziranju Medicinske škole u Zenici br. 01-203-53/98 od 14.04.1998. godine škola nosi ime JU Medicinska škola u Zenici i kao takva je pravni nasljednik Mješovite srednje medicinske škole, a prije toga Medicinske škole "Desanka Todić" u Zenici.

Osnivač škole je Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

Škola je javna ustanova u državnoj svojini sa svojstvom pravnog lica.

 

Naziv škole:

JU MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA

Adresa:

CRKVICE BB 72000 ZENICA

Akt o osnivanju:

Vl.br.767/1-59 od 13.05.1959. godine

Akt o upisu u sudski registar:

0043-0-Reg-17-001023 od 17.10.2017. godine

Akt o upisu u registar Ministarstva:

Broj 53./VIII na str. 105. i 106. Sl novine ZDK br. 7/18 od 18.05.2018.

Direktor:

Selvir Hadrović, prof.

Telefon:

46 03 78

Prvi pomoćnik: (100% radno vrijeme):

Nedžada Alispahić, MA

Telefon:

46 03 76

Drugi pomoćnik: (60% radno vrijeme):

Lejla Begagić, dipl.med.sestra

Telefon:

46 03 76

Sekretar:

Aida Šehović

Telefon:

46 03 77

Pedagog:

Azema Imamović, spec.tra.psi.

Telefon:

46 03 75

Administrativno –računovodstveni poslovi

Sabina Telalović, dipl.ecc

Telefon:

46 03 74

Fax:

+387 32 46 03 78

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web:

www.medicinska-skola.com

Broj učenika:

753

Broj odjeljenja:

28

Ukupan broj osoblja:

9 spoljnih saradnika, 57 redovnih i 15 ostalog osoblja = 81

Broj nastavnog osoblja:

 66

Broj nenastavnog osoblja:

 15

 

JU Medicinska škola Zenica je po vrsti tehnička i srodna škola. U njoj se obrazuju učenici u 28 odjeljenja za slijedeća stručna zvanja:

-          medicinska sestra-tehničar:

a) prvi razred –  6 odjeljenja,

b) drugi razred – 6 odjeljenja,

c) treći razred – 6  odjeljenja

d) četvrti razred – 5 odjeljenja,

-          zubni tehničar u svakom razredu po jedno odjeljenje – 4 odjeljenja,

 

           Aktivnosti na prevenciji maloljetničke delinkvencije

Ove aktivnosti na prevenciji maloljetničke delinkvencije su prihvaćene na sjednici Nastavničkog vijeća od 04.09.2009. godine a planiraju se i za školsku 2018/19.godinu.  Na osnovu analiza o ponašanju učenika u toku njihovog boravka u školi obavljenih u prošloj školskoj godini, a koje su prezentirane na razrednim vijećima pojedinih razreda, vidljivo je da maloljetnička delinkvencija nije našla pogodno tlo u školi, već da se ona manifestira kada učenici provode slobodno vrijeme zbog pauza u toku nastave i poslije nastave. U cilju smanjenja maloljetničke delinkvencije u vrijeme kada su pauze, napravljen je novi raspored sati tako da učenici imaju veoma mali procenat pauza, a koje se nisu mogle izbjeći (kombinacije odjeljenja na izbornom području). Svi pokazatelji ukazuju na to da su smanjena vladanja u ovoj školi u 95% slučajeva zbog izostajanja sa nastave (kašnjenje ili izbjegavanje 1 ili 2 sata), a ostali slučajevi su oni koje tretiraju Pravila škole.

Prošlogodišnji rad na prevenciji maloljetničke delinkvencije je imao za rezultat:

·         smanjenje broja izostanaka u odnosu na prethodnu školsku godinu,

·         smanjenje izrečenih odgojno-disciplinskih mjera za nasilno ponašanje u bilo kom vidu,

·         škola kao instuticija je postala bezbjednija za boravak učenika,

·         saradnja sa Policijskom upravom Crkvice bila je na zavidnom nivou tako da je i okolina škola bila bezbjednija u odnosu na predhodnu godinu.

·         Da bi se održalo i popravilo ovo stanje, Nastavničko vijeće je zauzelo stav da za prevenciju maloljetničke delinkvencije uradi sljedeće:

 

U ovoj školskoj godini će biti nastavljene aktivnosti na prevenciji maloljetničke delikvencije:

-          Na času odjeljenske zajednice razrednici trebaju upoznati učenike s Kućnim redom i Pravilnikom škole i naglasiti da će se oni provoditi u djelo.

-          Održavanje  suradnje škole sa Policijskom stanicom Crkvice i pružanje njihove pomoći u sprječavanju maloljetnika da čine izgrede naročito u večernjim satima,

-          Pedagog će u suradnji sa Medicom osposobiti  nove PEER edukatore koji će održati radionice u odjeljenjima prvog razreda na temu «Nasilje» i «Komunikacija»,

-          Škola kao institucija  će razviti bolju suradnja s Centrom za socijalni rad, jer je pedagoška služba uočila nekoliko težih socijalnih slučajeva,

-          U prvoj i drugoj smjeni dežurstvo nastavnika mora biti permanentno i dužnosti dežurnog nastavnika se moraju ispunjavati u potpunosti.

-          Aktivirati učeničke sekcije i Vijeće učenika će obraditi teme maloljetničke delikvencije i uraditi panoe za školu:

a)      nepoželjni oblici ponašanja mladih,

b)      maloljetnička delikvencija,

c)      komunikacija,

d)      nasilje,

e)      trgovina ženama,

f)       konflikt,

g)      emocije i kontrola emocija.

 

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com