Uprava i stručni saradnici Medicinske škole u Zenici 

                          (školska 2018/19. godina)

Direktor škole

Selvir Hadrović, prof.

 

Prvi pomoćnik direktora škole

Nedžada Alispahić, MA

Drugi pomoćnik direktora škole

Lejla Begagić - Pelja, dms

Pedagog

Azema Imamović, specijalista traumatske psihologije

Sekretar

Aida Šehović

Analitičko-računovodstveni poslovi

Sabina Telalović, dipl.ecc.


 Nastavnički kolektiv Medicinske škole u Zenici

Bosanski jezik i književnost

·         Olga Abramušić, prof.

·         Nisveta Bolić, prof.

·         Selma Kavazović, prof.

·         Hasić Zumreta, prof. 

Tjelesni i zdravstveni odgoj

·         Adnan Adilović, prof.

·         Džermanina Krdžalić, prof.

·         Sanjin Aldobašić, prof.

Engleski jezik

·         Jadranko Kovačević, prof.

·         Nisveta Smajilović, prof.

·         Selma Ljuca, prof.

Informatika

·          Senija Krličević, prof.

·         Emir Hodžić, prof.

Latinski jezik

·         Marijana Tomić, prof.

·         Ivana Milošević, prof.

Matematika

·         Emir Hodžić, prof.

·         Anela Pašić, prof.

Historija

·         Haris Bolić, prof.

Demokratija i ljudska prava

·         Munira Pripoljac, prof.

·         Selim Jusić, prof.

Fizika

·         Jasmina Dizdarević, prof.

·         Anisa Šehić, prof.

Hemija

·         Jasenko Mirčić, prof.

·         Medina Zoronjić, prof.

·         Saudin Sinanović, prof.

·         Mirela Krivdić, prof.

Biologija

·         Hidajet Hadžimuhović, prof.

·         Senada Halilović - Avdagić, prof.

·         Nihada Numanović, prof.

·         Belma Polić, prof.

Medicinska psihologija i pedagogija

·         Tarik Hasanić, prof.

Islamska vjeronauka

·         Hamdija Čabaravdić, prof.

·         Muris Ribo, prof.

·         Elvedin Hodžabegović, prof.

·         Alma Bećirhodžić, prof.

·         Adem Nušinović, prof.

Pravoslavna vjeronauka

·         Stefan Savić, prof.

Higijena i zdravstvena zaštita

·         Aida Zlotrg, dms

Medicinska mikrobiologija i epidemiologija

·         Irma Zukić, MA

Socijalna medicina

·         Aida Zlotrg, dms

·         Mersiha Baručija, dms

Farmakologija

·         Maja Kuzmanović, Mr.ph

Anatomija I i II

·         Lejla Imamović, dr.stom

·         Adnan Imamović, dr.stom

Zdrava ishrana i dijetetika

·         Mersiha Baručija, dms

Stručni predmeti zubnih tehničara

·         Amra Bjelić, dr. stom.

·         Selma Mulahmetović, dr. stom.

Interne bolesti

·         Merdić, dr. Neira

 

Hirurgija; urgentna medicina

·         Brčaninović, dr. Mahdi

Bolesti čula

·         Kadribašić, dr. Jasmina

·         Merdić, dr. Neira

Bolesti nervnog sistema

·         Kuzmanović, dr. Nina

Patologija i patofiziologija

·         Kozica, dr. Alis

Zarazne bolesti; psihijatrija

·         Tandir, dr. Lejla

Ginekologija i akušerstvo; pedijatrija

·         Omeragić, dr. Selma

 Zdravstvena njega

·         Tarik Čolaković, dmt (Zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti, zdravstvena njega i zaštita žene, zdravstvena njega internih bolesnika, polivalentna patronažna služba, porodična medicina)

·         Jelena Kovrlija, dms (Zdravstvena njega I)

·         Vilma Marković, dms (Zdravstvena njega II)

·         Fatima Zaimović, dms (zdravstvena njega i zaštita žene, laboratorijska dijagnostika, zdravstvena njega neuroloških bolesnika, zdravstvena njega internih bolesnika, polivalentna patronažna služba, porodična medicina)

·         Mersiha Baručija, dms (Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta)

·         Selma Buljubašić, dms (Zdravstvena njega I)

·         dr. Nizama Rudić-Aliefendić (Zdravstvena njega II)

·         Larisa Jovanović, vmš (polivalentna patronažna služba, porodična medicina, zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti, zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta)

·         Belmina Pivić, dms (laboratorijska dijagnostika, zdravstvena njega neuroloških bolesnika, zdravstvena njega internih bolesnika, zdravstvena njega hirurških bolesnika)

·         Džejla Bektaš - Mujanović, dms  ( zdravstvena njega internih bolesnika, zdravstvena njega i zaštita žene,  zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti)

·         Alisa Talundžić, vmš (urgentna stanja i hitni medicinski postupci, zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti, zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta)

          Lejla Begagić – Pelja , dms (urgentna stanja i hitni medicinski postupci, zdravstvena njega i zaštita žene)

·         Anela Čulić, dms (zdravstvena njega internih bolesnika, zdravstvena njega hirurških bolesnika, laboratorijska dijagnostika, zdravstvena njega neuroloških bolesnika, zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta)

·         Larisa Mehanović, vmš  (zdravstvena njega internih bolesnika, zdravstvena njega i zaštita žene,  zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti, zdravstvena njega hirurških bolesnika)

          Irma Škulj, dms (zdravstvena njega internih bolesnika, zdravstvena njega hirurških bolesnika, laboratorijska dijagnostika, zdravstvena njega neuroloških bolesnika)

          Uma Neimarlija, dms (zdravstvena njega hirurških bolesnika, zdravstvena njega neuroloških bolesnik, zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta, polivalentna patronažna služba, porodična medicina)

·         Edna Žigić, dms (urgentna stanja i hitni medicinski postupci, zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti)

Praktična nastava - Laboratorijska protetika

·         Indir Džidić, zubni tehničar

·         Merima Alić, zubni tehničar

·         Selma Mulahmetović, dr.stom.

 

  

 

 

 

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com