Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih Ze-do kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/14, od 31.10.2014. godine), i odluke Školskog odbora (broj 01-44/18, od 10.01.2018. godine), Medicinska škola u Zenici raspisuje
 
K O N K U R S
za upis polaznika u program obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju za stručno zvanje „medicinska sestra – tehničar“.
 
Kao polaznici obrazovanja odraslih u Medicinsku školu u Zenici se mogu upisati:
1.     Lica koja žele da putem formalnog programa obrazovanja odraslih prekvalifikacijom steknu četverogodišnje srednje obrazovanje za stručno zvanje: „Medicinska sestra- tehničar“, a koji su završili neku od srednjih škola III ili IV stepena složenosti,
2.     Lica koja su starija od 18 godina, a da pri tom nemaju status učenika ili studenta,
3.     Lica koja nisu osuđivana ili koja nisu počinila neko od krivičnih djela.
 
Prilikom upisa, kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1.     Zahtjev za upis,
2.     Svjedodžbe i diploma završene srednje škole (originali ili duplikati),
3.     Rodni list,
a po izvršenom prijemu i
4.     Potvrdu o nekažnjavanju.
 
Broj polaznika koji upisujemo je ograničen. Broj polaznika je najmanje 10 a najviše 48. U slučaju da se prijavi i veći broj kandidata, prednost pri upisu imaju kandidati s obzirom na stepen ispunjenosti uslova u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.
 
Program prekvalifikacije realizirat će se prema Planu i programu obrazovanja odraslih za stručno zvanje „medicinska sestra – tehničar“ odobrenog od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona.
 
Program prekvalifikacije traje 13 mjeseci, a uvjet za završetak programa su odslušani i položeni svi ispiti utvrđeni kao razlika ispita u odnosu na prethodno završeno srednje obrazovanje. Nakon položenih utvrđenih ispita polaznik polaže maturski ispit u obimu i na način utvrđen Nastavnim planom i programom za obrazovanje odraslih, nakon čega stiče stručno zvanje IV stepena složenosti „medicinska sestra – tehničar“.
 
Visina školarine za obrazovanje odraslih određena je Odlukom školskog odbora (broj 01-25/16, od 12.01.2016. godine), a sa istom se možete upoznati u sekretarijatu škole.
 
Konkurs ostaje ostvoren 7 dana od dana objavljivanja (Objavljeno 02.02.2018. godine).
 
Prijavu za program prekvalifikacije možete izvršiti direktno u upravi škole, a sve dodatne informacije na kontakt broj 032 460 377.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com