Redni broj

Naziv predmeta

Broj obavezne nastave po razredima i predmetima

I

II

III

IV

Napomena

1.

Bosanski jezik i književnost

2

2

2

2

 

2.

Engleski jezik / Njemački jezik

2

2

2

2

 

3.

Historija

2

-

-

-

 

4.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

 

5.

Demokratija i ljudska prava

-

-

2

-

 

6.

Matematika

2

2

-

-

 

7.

Informatika

2

-

-

-

 

8.

Fizika

2

2

2*

2*

*U III i IV razredu su kao Izborna nastava (biraju se dva predmeta)

9.

Biologija

2

2

2*

2*

10.

Hemija

2

2

2*

2*

11.

Latinski jezik

2

-

-

-

 

12.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

 

13.

Higijena i zdravstvena zaštita

2

-

-

-

 

14.

Med. mikrobiologija sa epidemiologijom

-

2

-

-

 

15.

Patologija i patofiziologija

-

-

2

-

 

16.

Klinička medicina I: Interne bolesti

-

-

2

-

Klinička medicina 1 tretira se kao jedan predmet sa četiri zasebne naučne discipline.

17.

Klinička medicina I: Hirurgija

-

-

2

-

18.

Klinička medicina I: Bolesti nervnog sistema

-

-

1

-

19.

Klinička medicina I: Bolesti čula

-

-

1

-

20.

Klinička medicina II: Pedijatrija

-

-

-

1

 

21.

Klinička medicina II: Ginekologija i akušerstvo

-

-

-

1

22.

Klinička medicina II: Zarazne bolesti

-

-

-

1

23.

Klinička medicina II: Psihijatrija

-

-

-

1

24.

Farmakologija

-

-

2

-

 

25.

Medicinska pedagogija i psihologija

-

-

2

-

 

26.

Zdrava ishrana i dijetetika

-

-

-

2

 

27.

Urgentna medicina

-

-

-

2

 

28.

Socijalna medicina

-

2

-

-

 

29.

Islamska vjeronauka

2

2

2

2

Izborno obavezni predmet

30.

Zdravstvena njega bolesnika (praksa)

4

4

-

-

Kabinetska nastava

   

 

 

 

 

Zdravstvena njega u III i IV razredu tretira se kao jedan nastavni predmet sa više zasebnih disciplina. 
U III razredu sa četiri discipline.
U IV razredu sa sedam disciplina. 
Nastava se izvodi u više zdravstvenih institucija (Bolnica, Dom zdravlja, Hitna pomoć, Ambulante porodične medicine, Dom za stara lica...)

31.

Zdravstvena njega hirurških bolesnika

-

-

3

-

 

 

 

 

 

 

32.

Zdravstvena njega internih bolesnika

-

-

3

-

 

33.

Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

-

-

1

-

 

34.

Laboratorijska dijagnostika

-

-

1

-

 

35.

Porodična medicina

-

-

-

2

 

36.

Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta

-

-

-

2

 

37.

Zdravstvena njega i zaštita žene

-

-

-

2

 

38.

Urgentna stanja i hitni medicinski postupci

-

-

-

3

 

39.

Polivalentna i patronažna služba

-

-

-

1

 

40.

Zdravstvena njega internih bolesnika

-

-

-

3

 

41.

Zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti

-

-

-

1

 

 

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com